Mediácia

Mediácia je metóda mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej osoby – mediátora, ktorá sa v posledných rokoch začína stále viac rozvíjať i v Českej republike. Mediačné konanie je štruktúrovaným procesom, v ktorom mediátor kvalifikovane asistuje stranám vo vzájomnej komunikácii tak, aby sa im poradilo dosiahnuť zmierne riešenie sporu formou uzavretia mediačnej dohody. Súdom schválená mediačná dohoda je vykonateľným právnym titulom. Výhodou mediácie je jej neformálnosť a flexibilita.

Mediácii sa v rámci kancelárie venuje Mgr. David Vosol, M.B.A, mediátor zapísaný v zozname mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti ČR.

Klúčové kontakty

Vosol
Mgr. David Vosol M.B.A.