Kontrola zahraničných investícií a zahraničný obchod

V oblasti preverovania zahraničných investícií a zahraničného obchodu sa naša advokátska kancelária špecializuje predovšetkým na:

  • Kontrola zahraničného obchodu a sankcií zo strany EÚ a členských štátov
  • Poradenstvo v oblasti postupov preverovania investícií
  • Poradenstvo zahraničným investorom pri nadobúdaní podielov alebo zmene kontroly v kritickej infraštruktúre alebo v chránených odvetviach
  • Poradenstvo v oblasti vnútroštátnych embárg, embárg EÚ, OSN a OBSE