Konkurz, insolvencie a reštrukturalizácie

V oblasti konkurzov a reštrukturalizácií sa naša advokátska kancelária zameriava predovšetkým na:

  • zastupovanie klientov vo všetkých fázach konkurzného konania;
  • poradenstvo ohľadom nákupu distressed assets;
  • prípravu návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlášok pohľadávok;
  • poradenstvo týkajúce sa odporovania právnym úkonom dlžníka;
  • cezhraničné konkurzy;
  • nastavenie zabezpečovacích právnych inštrumentov pre prípad konkurzu, vylúčenie vecí z konkurznej podstaty;
  • poradenstvo v súvislosti s nákupom majektu speňažovaného v konkurze;
  • poradenstvo v súvislosti s reorganizáciou a reštrukturalizáciou spoločností;
  • poradenstvo v súvislosti s mimosúdnymi urovnaniami.

Čo všetko musí vedieť podnikateľ s finančnými problémami na Slovensku? Kedy podať návrh na konkurz?

Martin Provazník pre vás pripravil zásadné zhrnutie. V tomto článku nájdete základné pojmy, orientáciu v problematike a pár tipov. Tiež sa dozviete, čo je to dočasná ochrana podnikateľa.

 

Tento web používa na poskytovanie služieb a k analýze návštevnosti súbory cookies. Návštevou nášho webu s ich použitím súhlasíte. ... zobraziť podrobnosti

Už nezobrazovať ×