Farmaceutické právo a zdravotníctvo

Klientom z oblasti farmácie a zdravotníctva, nemocniciam, biotechnologickým spoločnostiam či poskytovateľom aktívnym na trhu s laboratórnou technikou a diagnostikou či testovaním poskytujeme už niekoľko rokov právne poradenstvo v tejto oblasti práva, a to v celom rade záležitostí, vrátane poradenstva týkajúceho sa vedeckých objavov a s tým súvisiacich obchodných príležitostí, zabezpečenia a právneho ošetrenia kapitálových investícií, fúzií a akvizícií a transakcií týkajúcich sa prevodu zdravotníckych technológií a z odvetvia Life Sciences.

Ďalej ponúkame právne poradenstvo v oblastiach testovania liekov, ochrany dát farmaceutických spoločností a poskytovateľov zdravotníckych služieb, práv a povinností pacientov, vzdelávacích inštitúcií, pracovnoprávneho poradenstva pre farmaceutické spoločnosti a poskytovateľov zdravotníckych služieb či špeciálnej lekárskej starostlivosti, výklad legislatívy a zastupovanie pri správnom konaní v súvislosti s podnikaním v oblasti zdravotníctva a farmácie.

Naše členstvo v Life Science Practice Group, neformálnej sieti približne 35 popredných špecializovaných európskych firiem, ako aj naše vzťahy s mnohými ďalšími odborníkmi nám umožňujú podporovať našich klientov aj v iných jurisdikciách, ako aj v EÚ a na medzinárodnej úrovni.

V oblasti farmaceutického práva sa naša kancelária zameriava predovšetkým na:

  • štátnu reguláciu cien liekov;
  • štátnu reguláciu reklamy liekov a doplnkov výživy;
  • prípravu licenčných zmlúv a zmlúv o výrobe liečiv;
  • právne aspekty obmedzovania hospodárskej súťaže vo farmaceutickom priemysle;
  • dovoz a vývoz liekov;
  • doplnky stravy;
  • nariadenie o zdravotníckych pomôckach.

Klúčové kontakty

Vincík
Mgr. Bc. Pavel Vincík