Pro bono

Uvedomujeme si význam a zodpovednosť právnickej profesie, a preto chceme prispievať k pozitívnym zmenám v spoločnosti, v ktorej žijeme. Z tohto dôvodu poskytujeme už niekoľko rokov právne poradenstvo charitatívnym organizáciám, ktoré sa významne podieľajú na zlepšovaní životných podmienok rôznym spôsobom znevýhodnených ľudí doma a vo svete. Druhou oblasťou, ktorú sa snažíme podporovať a nepriamo tým pomáhať rozvíjať, sú mladé športové odvetvia, v ktorých vidíme zmysel. Podporu športu, ako aj charitatívne pro bono aktivity, považujeme za samozrejmú súčasť našej práce.

logo wikimedia Podpora mladých športových odvetví (florbal) Český florbal (CF) je členský zväz organizácie IFF a orgán, ktorý organizuje florbal v Česku. Organizácia vznikla v roku 1992 pod názvom Česká florbalová únia, keď do Česka prenikol florbal zo severských krajín. O rok neskôr bolo ČFbU udelené členstvo v Medzinárodnej florbalovej federácii a v Českej únii športu. V roku 2017 bola Česká florbalová únia z rozhodnutia valného zhromaždenia premenovaná na Český florbal. Naše právna kancelária poskytuje Českému florbalu právne poradenstvo od roku 2020.

logo wikimedia Wikimedia Česká republika je česká neštátna nezisková organizácia a oficiálna pobočka nadácie Wikimedia Foundation v ČR, ktorej cieľom je podpora a propagácia slobodnej tvorby a projektov Wikimedia Foundation (napr. Wikipedie) na území Českej republiky. Organizuje akcie, pomáha v otázkach slobodných licencií, sprostredkováva komunikáciu s autormi slobodných materiálov a českých občanov s nadáciou Wikimedia Foundation.
Sme veľmi radi, že od tohoto roku nadácii poskytujeme pro bono právne poradenstvo v oblastiach autorského práva, ochrany osobných údajov či legislatívnych úprav EU smerníc.

logo ČSTPS ČSTPS (Český zväz telesne postihnutých športovcov) vznikol v r. 1990 a nadväzuje na dlhoročnú tradíciu organizovaného športu telesne postihnutých.
Bezplatné právne poradenstvo poskytujeme ČSTPS od r. 2005. ČSTPS sme zastupovali v medializovanej kauze týkajúcej sa jeho bezdôvodného vylúčenia z Českého paralympijského výboru a obnovenia jeho členstva a s tým súvisiacej kauzy zákazu účasti všetkých českých handicapovaných športovcov na Paralympijských hrách v Londýne v roku 2012.

logo LIGHT FOR THE WORLD Organizácia LIGHT FOR THE WORLD je európskou konfederáciou, ktorá pomáha zabezpečovať práva najmä nevidiacim ľuďom a osobám so zrakovým alebo iným postihnutím žijúcim v rozvojových krajinách sveta.
Bez nároku na odmenu pracujeme pre ich rakúsku pobočku LICHT FÜR DIE WELT a rovnako pre českú pobočku SVĚTLO PRO SVĚT od ich vzniku v roku 2007.

logo Nadace JUST CS Nadácia JUST CS sa zameriava na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých sociálnych alebo životných situáciách, s ktorými si sami nevedia poradiť. Poskytuje príspevky spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o ľudí v núdzi a pridelenie príspevku im pomôže v skvalitňovaní životných podmienok zverených osôb.
Naša právna kancelária poskytuje nadácii bezplatné právne poradenstvo od roku 2016