Vítězslav Wajtr

Ing. Vítězslav Wajtr

DAŇOVÝ PORADCA CZ

Vítězslav Wajtr je daňovým poradcom bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Vo svojej praxi sa špecializuje predovšetkým na oblasť DPH, daňových aspektov fúzií a akvizícií a transakcií s nehnuteľnosťami.

Jazykové znalosti

Čeština, angličtina


Vzdelanie

Fakulta medzinárodných vzťahov, Vysoká škola ekonomická v Prahe (Ing., 1997)


Prax

Od 2014bpv Braun Partners
Od 20042pm, s.r.o.
1999 - 2004Lovells
1997 - 1999PriceWaterhouse Coopers

Rôzne

Člen komory daňových poradcov od 1999


 

Vybrané publikácie