Monika Kardošová

JUDr. Monika Kardošová, LL.M.

ADVOKÁTKA SK

Monika Kardošová je advokátkou v bpv BRAUN PARTNERS v Bratislave. Vo svojej praxi sa špecializuje predovšetkým na pracovné právo, právo obchodných spoločností a obchodné právo, rovnako tak na právo farmaceutické, a v neposlednom rade bankové a finančné právo.
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Jazykové znalosti

Slovenčina, nemčina, angličtina


Vzdelanie

Právnická fakulta, Donau-Universität Krems, Rakúsko - zmluvné právo a príprava zmlúv (LL.M., 2019)
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2011)


Prax

Od roku 2011bpv Braun Partners

Rôzne

Členka SAK


 

Vybrané publikácie