Monika Kardošová

JUDr. Monika Kardošová, LL.M.

ADVOKÁTKA SK

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Jazykové znalosti

Slovenčina, nemčina, angličtina


Vzdelanie

Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta, Donau-Universität Krems, Rakúsko - zmluvné právo a príprava zmlúv (LL.M., 2019)


Prax

Od roku 2011bpv Braun Partners

Rôzne

Členka SAK


 

Vybrané publikácie