Matouš Häckel

Mgr. Matouš Häckel

KONCIPIENT CZ

Matouš Häckel je koncipientom bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Venuje sa rodinnému právu, právu obchodných spoločností a obchodnému právu, právu nehnuteľností, energetickému právu a vedeniu súdnych sporov.

Jazykové znalosti

Čeština, angličtina, nemčina


Vzdelanie

Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni (Mgr., 2016)


Prax

Od 2021 bpv Braun Partners
2018 – 2020 Czechoslovak Group, interný právnik
2017 – 2018Havel & Partners, koncipient

Rôzne

Člen ČAK