Klára Procházková

Mgr. et Mgr. Klára Procházková

KONCIPIENTKA CZ

Klára Procházková je koncipientkou v bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Venuje sa evropskému právu a vedeniu súdnych sporov.

Jazykové znalosti

Čeština, nemčina, francúzština, angličtina


Vzdelanie

Filozofická fakulta, prekladateľstvo z nemčiny a češtiny, Univerzita Palackého (Mgr.; 2023)
Fakulta cudzích a regionálnych jazykov a kultúr, Université Paul Valéry, Montpellier, Francúzsko (Erasmus; 2022)
Právnická fakulta, Univerzita Palackého (Mgr.; 2021)
Právnická fakulta, Paris Lodron Universität, Salzburg, Rakúsko (Erasmus; 2020)


Prax

Od 2023 bpv Braun Partners
2022 - 2023 prekladateľka a tlmočnica (spolupráca napr. s TMGS Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen GmbH)
2022 stáž v oblasti prekladu a kultúrneho manažmentu, Brest, Francúzsko
2019 stáž v advokátskej kancelárii Christian Bibelriether, Passau, Nemecko
2018 stáž na Zemskom súde pre trestné veci, Viedeň, Rakúsko

Rôzne

Členka ČAK