Jiří Lojda

JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D.

ADVOKÁT CZ

Jiří Lojda je advokátom bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Venuje sa dopravnému právu, ochrane hospodárskej súťaže, poštovému právu, kontrole zahraničných investícií a zahraničného obchodu, sporovej agende.

Jazykové znalosti

Čeština, nemčina, angličtina


Vzdelanie

Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Ph.D., 2013)
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (JUDr., 2012)
Právnická fakulta, Ludwig-Maximilians-Universität München, Nemecko (LL.M. EUR., 2012)
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Mgr., 2010)


Prax

Od 2020 bpv Braun Partners
2017 - 2020 Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
2016 - 2017 Volopich, Tomšíček & spol.
2014 - 2016 Škoda Transportation a.s.

Rôzne

Člen ČAK
Partner odborného časopisu Právo v preprave a zasielateľstve


 

Vybrané publikácie