Jiří Bárta

Mgr. Jiří Bárta, LL.M.

PARTNER
Advokát

Mgr. Jiří Bárta, LL.M., je partnerom advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS v Prahe a vedie tím právnikov zaoberajúcich sa právom nehnuteľností. Okrem toho sa špecializuje na oblasť M&A (fúzie a akvizície), stavebné, správne právo a banské právo. Ďalej sa venuje oblasti ochrany osobných údajov (GDPR) a v poslednej dobe i rodinnému právu (Rodina v Práve). Je autorom mnohých článkov v médiách a prednáša na vysokých školách. Počas svojej praxe sa zároveň podieľal na mnohých významných transakciách a prestížna ratingová publikácia European Legal 500 ho odporúča ako odborníka v oblasti práva nehnuteľností.
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Jazykové znalosti

Čeština, angličtina, nemčina, francúzština, ruština


Vzdelanie

Právnická fakulta, Univerzita Passau, Nemecko (LL.M., 1998)
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe (Mgr., 1997)


Prax

Od 2010bpv Braun Partners
1998 - 2009Lovells (Prague) LLP, dnes Hogan Lovells
1995 - 1997DuPont Conoco CR

Rôzne

Člen ČAK a SAK
2010 - 2016 prednášal na IPFM (MBA programy akreditované FIBAA)


 

Vybrané publikácie