Jana Revúcka

Mgr. Jana Revúcka

KONCIPIENTKA SK

Jana Revúcka je koncipientkou v bpv BRAUN PARTNERS v Bratislave. Venuje sa právu obchodných spoločností, obchodnému právu, ochrane osobných údajov & GDPR a pracovnému právu.

Jazykové znalosti

Slovenčina, nemčina, angličtina


Vzdelanie

Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr., 2020)
Právnická fakulta, Univerzita v Regensburgu, Nemecko (Erasmus, 2018)


Prax

Od 11/2020 bpv Braun Partners
9/2019 - 12/2019 paralegal v Dagital Legal, s.r.o.
7/2019 - 8/2019 stážista v Donau-Universität Krems
7/2018 - 4/2019 právní podpora HR v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Rôzne

Členka SAK


 

Vybrané publikácie