Anna Rubriciusová

Anna Rubriciusová

PARALEGAL CZ

Jazykové znalosti

Čeština, angličtina, nemčina


Vzdelanie

Právnická fakulta, Freie Universität Berlin, SRN
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe


Prax

2020 Ústavnoprávny výbor Poslaneckej snemovne Českej Republiky
2019 Právná asistentka v AK bpv Braun Partners
2018 - 2019 Právná asistentka v AK Šimberský