Anna Rubriciusová

Mgr. Anna Rubriciusová

KONCIPIENTKA CZ

Anna Rubriciusová je koncipientkou v bpv BRAUN PARTNERS v Prahe. Venuje sa rodinné právu, právu obchodných spoločností, obchodnému právu a pracovnému právu.

Jazykové znalosti

Čeština, angličtina, nemčina


Vzdelanie

Právnická fakulta, Freie Universität Berlin, SRN
Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe


Prax

Od 2022 bpv Braun Partners
2020 Ústavnoprávny výbor Poslaneckej snemovne Českej Republiky
2019 Právná asistentka v AK bpv Braun Partners
2018 - 2019 Právná asistentka v AK Šimberský

Rôzne

Členka ČAK