Kontaktujte nás

bpv Braun Partners s.r.o.
Ovocný trh 8
CZ-110 00 Praha 1

tel.:(+420) 224 490 000
fax:(+420) 224 490 033

e-mail: prague@bpv-bp.com

www: www.bpv-bp.com, www.bpv-legal.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 128700

IČ: 27948994
DIČ: CZ27948994

bpv Braun Partners s.r.o., o.z.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

tel.:(+421) 233 888 880
fax:(+421) 220 910 844

e-mail: bratislava@bpv-bp.com

www: www.bpv-bp.com, www.bpv-legal.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 1683/B

IČO: 36862207
DIČ: 4020244250

Profesijné označenie a príslušná komora
Niektorí partneri bpv Braun Partners s.r.o. sú oprávnení k výkonu advokácie tiež v Spolkovej republike Nemecko. Tam sú členmi advokátskej komory Mníchov a Düsseldorf.

Kontakt:
Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München
Tal 33
80331 München
www.rak-muenchen.de

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
Freiligrathstraße 25
40479 Düsseldorf
www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de

Okrem toho sú niektorí partneri ako advokáti členmi českej a/alebo slovenskej advokátskej komory.

Kontakt:
www.cak.cz
www.sak.sk

Legislatíva upravujúca výkon povolania
Pre nemeckých advokátov je rozhodná nasledujúca legislatíva upravujúca výkon ich povolania: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) Berufsordnung (BORA) Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE). Okrem toho platia české, popr. slovenské pravidlá vzťahujúce sa k výkonu advokácie.

Informačná povinnosť o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov