Informační technologie

V oblasti informačních a komunikačních technologií Vám naši specialisté mohou pomoci ve všech aspektech týkajících se IT infrastruktury společnosti, od získání licencí k software, jeho implementaci a údržbě, po provozování webových stránek a zajištění splnění zákonných povinností vztahujících se k ochraně osobních údajů. Dále pak i v oblasti identifikace a ochrany práv duševního vlastnictví k software či obdobným IT produktům.

Zaměřujeme se především na:

 • obchodně-právní poradenství ve věcech informačních a komunikačních technologií;
 • tvorba a revize smluv o vývoji a implementaci software, včetně smluv o poskytování (převody) licencí a služeb podpory software;
 • poradenství v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, dispozic s právy duševního vlastnictví, řešení sporů;
 • poradenství v oblasti outsourcingu software;
 • poradenství v oblast nekalé soutěže, uplatňování nároků z nekalosoutěžního jednání souvisejícího se zneužíváním práv k software;
 • autorskoprávní ochrana software, včetně ochrany know – how a obchodního tajemství;
 • ochrana před neoprávněnými zásahy do práv k software;
 • zastupování ve sporech z porušení práv k software, jakož i z práv duševního vlastnictví, nekalé soutěže, včetně uplatnění nároků na náhradu škody;
 • právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů;
 • pracovní a poradenské smlouvy s programátory a IT specialisty;
 • smlouvy o mlčenlivosti (NDA).