Farmaceutický průmysl a zdravotnictví

Poskytujeme rozsáhlou podporu českým i zahraničním klientům podnikajícím v oblasti zdravotnictví v jejich obchodních aktivitách, ať už v oblasti soukromoprávní, či v regulatorních otázkách.

Zaměřujeme se především na:

 • kompletní due diligence a smluvní dokumentace při koupi a prodeji podniků z farmaceutické a medicínsko-technické oblasti, oblasti laboratoří a nemocnic;
 • podpora v otázkách odpovědnosti;
 • odpovědnost za vady výrobků a akce spojené se stažením výrobků z trhu;
 • poradenství v oblasti nových forem odbytu léčivých přípravků, zejména internetové lékárny, kompletní smluvní dokumentace;
 • ochrana před nekalou hospodářskou soutěží;
 • definice a vymezení vůči doplňkům stravy;
 • práva průmyslového vlastnictví, padělky farmaceutik;
 • smlouvy F&E;
 • utajení vývoje produktů ve všech fázích testování;
 • smlouvy pro klinické studie;
 • zaměstnanecké vynálezy, otázky problematiky pracovní doby;
 • vytvoření možností odbytu při zohlednění aspektů ochrany hospodářské soutěže;
 • reklama na farmaceutika a zdravotnické výrobky;
 • povolení a obchod s farmaceutiky v rámci EU;
 • stanovení cen;
 • ochrana před nekalou hospodářskou soutěží;
 • školení Compliance;
 • zastupování při výběrových řízeních a v opravných řízeních;
 • zastupování v řízeních před úřady, radou pro reklamu, etickou komisí, soudy a rozhodčími soudy v České republice a zprostředkování zastupování v zahraničí.

Klíčové kontakty