Energetika

V oblasti energetiky poskytujeme komplexní právní služby napříč celým energetickým trhem. Mezi naše klienty se řadí jak tuzemští tak i zahraniční investoři, banky, provozovatelé a majitelé distribučních soustav, elektrických výroben a produktovodů, ale i dodavatelé a obchodníci s energiemi. Umíme úspěšně realizovat jak rozsáhlé transakce či restrukturalizace mezi nadnárodními koncerny, ale poradíme efektivně i lokálním podnikům s jejich každodenními problémy.

Poskytuje poradenství zejména v těchto oblastech:

 • poradenství v oblasti výroby, distribuce a obchodu s elektřinou, plynem a teplem,
 • poradenství v oblasti obnovitelných zdrojů energie a veřejné podpory v oblasti energetiky – viz samostatná sekce Obnovitelné zdroje,
 • analýza proveditelnosti projektů a výstavby energetických sítí a produktovodů v návaznosti na energetické právo ČR, EU a mezinárodní dohody;
 • poradenství ohledně ochrany investic a zastupování v arbitrážích a soudních řízeních;
 • zastupování klientů v jednání s veřejnými a soukromými vlastníky pozemků při budování distribučních sítí;
 • zastupování klientů při financování projektů a akvizicích distribučních soustav, výrobních zařízení a projektů alternativních zdrojů energie, příprava a vyjednání finanční či akviziční smluvní dokumentace;
 • právní prověrky a due diligence energetických projektů a energetických společností;
 • poradenství při získávání licencí na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou či plynem a zastupování klientů před příslušnými úřady a institucemi, zejména Energetickým regulačním úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, stavebními úřady, OTE, PXE, ČEPS;
 • příprava a audit smluvních dokumentů a obchodních podmínek;
 • smlouvy na pořízení, rozvoj anebo obnovu technologií v odvětví elektroenergetiky;
 • právní rozbory (risk assessment) smluv uzavíraných s jednotlivými smluvními partnery na trhu s elektřinou, včetně smluv EFET;
 • poradenství ohledně problematiky práv vlastníků či provozovatelů energetických zařízení k nemovitostem ve vlastnictví jiných osob;
 • zastupování v soudních a správních řízeních ohledně každodenních problémů účastníků energetického trhu, zejména ve sporech z dodávek, o připojení, ochrany spotřebitele, apod.;
 • PXE, ČEPS;
 • problematika práv vlastníků či provozovatelů energetických zařízení k nemovitostem ve vlastnictví jiných osob.