Doprava a logistika

Zajišťujeme svým klientům z řad poskytovatelů i uživatelů služeb v oblasti dopravy a logistiky kompletní právní servis v oblasti dopravy, zasílatelství (spedice) a logistiky.

Zaměřujeme se především na:

 • příprava a posouzení smluvní dokumentace – smlouva o přepravě věci, zasílatelská smlouva, obchodní podmínky apod.;
 • právní poradenství při přípravě a realizaci logistických projektů;
 • právní pomoc při řešení otázek odpovědnosti a náhrady škody;
 • komplexní právní pomoc při podnikatelské činnosti včetně korporátního a živnostenského práva;
 • právní poradenství v souvislosti s financováním podnikatelské činnosti;
 • právní poradenství při fúzích a akvizicích;
 • zastupování v řízeních před soudy i rozhodčími soudy v České republice a zprostředkování zastoupení v zahraničí;
 • obchodní dohody (včetně specifických dohod v sektoru dopravy, všeobecné obchodní podmínky apod.);
 • záležitosti týkající se pracovního práva;
 • záležitosti týkající se duševního vlastnictví (ochrana obchodních známek apod.);
 • podnikové restrukturalizace;
 • spory (vymáhání pohledávek, spory z pojistných smluv, apod.);
 • řešení reklamačních nároků plynoucích z mezinárodní i vnitrostátní přepravy zboží;
 • řešení dopravních nehod včetně zprostředkování právní pomoci pro řešení dopravních nehod v zahraničí;
 • zastupování v rámci jednání s pojišťovnami a pojišťovacími makléři při uplatňování nároků z pojistných smluv v dané oblasti.

Klíčové kontakty

Vosol
Mgr. David Vosol M.B.A.