Banky a finanční instituce

Naše služby pro banky a finanční instituce zahrnují vše od právních prověrek a právních analýz, přes komunikaci a zastupování v řízení před regulatorními orgány až po přípravu smluvní dokumentace související s bankovním i nebankovním financováním nebo poskytováním finančních služeb. Našimi klienty jsou v této oblasti tuzemské i zahraniční banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry nebo investiční společnosti.

Zaměřujeme se především na:

 • vypracování úvěrové dokumentace, včetně zajišťovacích instrumentů pro úvěry tuzemské i zahraničních bank působících na českém a slovenském trhu;
 • due diligence majetkové situace a předmětů zajištění dlužníka;
 • příprava zajišťovacích instrumentů pro úvěry ,tuzemských i zahraničních bank;
 • akvizice a prodej bank, včetně řešení otázek regulace a smluvní dokumentace pro tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry;
 • poradenství a zastupování ve správních řízeních u České národní banky;
 • poradenství nebo asistence společnostem vstupujícím na lokální bankovní, finanční nebo pojišťovací trh, stejně jako společnostem z těchto trhů odcházejícím;
 • zhodnocení dopadů práva EU na aktivity finančních institucí v ČR;
 • zastupování v právních sporech vůči dlužníkům a vymáháním pohledávek;
 • strukturování financování (příprava a vyjednávání Term Sheet a úvěrových smluv);
 • refinancování existujícího zadlužení, včetně uvolnění stávajících zajišťovacích instrumentů;
 • formování vlastnických struktur společností a fondů (pro účely financování, daňové účely aj.).