Vymáhání pohledávek

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS prostřednictvím své spolupracující české společnosti zajišťuje veškeré právní, technické i administrativní služby související s hromadným vymáháním pohledávek pro své klienty. Má tak možnost nabízet komplexní servis zahrnující veškerý styk s dlužníky od písemné či telefonické komunikace až po účast na soudních jednáních.

O jednotlivou pohledávku se tak postaráme od první upomínky až po ukončení exekuce. Tým pro vymáhání pohledávek se v současné době sestává z ca 20 lidí, přičemž většina disponuje víceletými zkušenostmi z oboru.

CO VŠECHNO NABÍZÍME

 • převzetí veškeré agendy právního vymáhání pohledávek od klienta
 • zajištění každodenní ústní i písemné komunikace s klientem, advokáty, soudy, exekutory a dalšími relevantními stranami
 • speciálně vyvinutý systém pro správu pohledávek, který umožňuje propojit systémy daného klienta, a tak výrazně urychlit předávání informací a dat
 • dodání pravidelných a přesných informací o stavu vymáhání pohledávek
 • rychlou komunikaci s ostatními subjekty v procesu vymáhání, což výrazně zvyšuje efektivitu vymáhacího procesu
 • schopnost navýšení kapacity dle reálných potřeb klienta do cca 3 měsíců
 • speciální mikro tým vedený zkušeným právníkem, vybudovaný pro každého klienta

DŮVODY OUTSOURCOVÁNÍ PRÁVNÍHO VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • snížení počtu stálých zaměstnanců
 • pokles souvisejících nákladů
 • zvýšení výnosů na základě vyšší efektivity externího vymáhání

KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ SLUŽBY

 • příprava a administrace předžalobních výzev k úhradě
 • zahájení a vedení soudních řízení či případně rozhodčích řízení
 • kvalifikované zastupování klientů na ústních soudních jednáních
 • nařízení a vedení exekucí efektivním způsobem ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady
 • zajištění sepsání notářských zápisů s přímou vykonatelností
 • komplexní kvalifikované právní poradenství klientům včetně zpětné vazby klientovi se zkušenostmi ze soudních síní (např. návrhy na zlepšení smluvních podmínek)
 • přímá komunikace s dlužníky, přímá komunikace se soudci
 • pravidelné reporty s přehledným uspořádáním aktuálního stavu vymáhání
 • možnost online nahlížení do databáze vašich pohledávek
 • možnost právní analýzy kritických bodů smluvní dokumentace a návrh řešení

Klíčové kontakty