Veřejné zakázky

Zastupujeme společnosti na všech úrovních a v každé fázi národních a mezinárodních postupů při zadávání zakázek, jakož i při jednáních, restrukturalizacích a transakcích. Působíme v oblasti zadávání veřejných zakázek a kontrol, včetně řízení ze strany Evropské komise a před evropskými a vnitrostátními soudy a orgány. Naše odborné znalosti zahrnují veřejné zakázky a koncese v energetickém sektoru a v oblastech dopravy, infrastruktury, obrany, IT, zdravotnictví a financí. Máme také zvláštní zkušenosti s poskytováním poradenství v oblasti složitého strukturování, včetně compliance, zákona o státní podpoře a smluvního práva. K našim klientům patří sektoroví zadavatelé v energetickém průmyslu, stejně tak i středně velké či velké obchodní společnosti.

Naše poradenství zahrnuje:

  • právní služby v celém spektru oboru veřejných zakázek, se zaměřením na uchazeče o veřejné zakázky v rámci české, slovenské i evropské úpravy
  • zastupování uchazečů o veřejné zakázky ve správních řízeních vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • vypracovávání právních analýz, jako podkladů pro řízení v rámci ochrany hospodářské soutěže (jak z pohledu českého, slovenského, tak evropského práva)
  • zastupování ve správních soudních řízeních o přezkum rozhodnutí
  • připravování formálně-právních náležitostí nabídek uchazečů
  • vypracování různých modelů pro sektorové zadavatele podléhající režimu zadávání veřejných zakázek (se zaměřením na možné výjimky)
  • právní ochrana před národními i evropskými orgány