Vedení sporů, rozhodčí řízení a arbitráže

V oblasti soudních sporů a rozhodčích řízení se naše advokátní kancelář zaměřuje především na:

  • efektivní zastupování klientů v řízeních před českými a slovenskými soudy v obchodních a obecných civilních sporech;
  • efektivní zastupování klientů ve sporech proti České republice a Slovensku před tuzemskými i zahraničními soudy, včetně zastupování v rámci mezinárodních arbitráží;
  • zastupování klientů v řízeních před německými soudy;
  • národní a mezinárodní výkon rozsudků a rozhodčích nálezů;
  • česká a mezinárodní rozhodčí řízení (RSHKAK, Wirtschaftskammer Österrreich, ICC Paris, Uncitral- oder DIS-Verfahren);
  • často jsme jmenováni třetí osobou jako rozhodci.