Trestní právo

V oblasti trestního práva se naše kancelář především zaměřuje na:

  • Prevenci trestní činnosti při obchodněprávním styku
  • Poradenství v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob podle novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
  • Právní poradenství při podání trestního oznámení
  • Právní pomoc při podání vysvětlení
  • Komplexní obhajobu v trestním řízení (včetně řádných i mimořádných opravných prostředků)
  • Právní pomoc s propuštěním z výkonu vazby a výkonu trestu
  • Zastupování poškozených v adhezním řízení
  • Obhajobu mladistvých
  • Řízení o přestupcích