Sportovní právo

Sportovní právo je specifická oblast, která se zaměřuje na vztahy vyvstalé v rámci organizace sportovních aktivit a zahrnuje celou řadu právních odvětví tuzemského a mezinárodního práva. Díky všestrannému zaměření našich advokátů a daňových poradců jsme schopni poskytnout poradenství na míru nejen ohledně působení a organizaci sportovních spolků, klubů a asociací, ale nabízíme i individuální poradenství sportovcům ve věcech vyjednávání podmínek smluv či daňovém poradenství. A to jak v profesionálním, tak amatérském sportu.

Naše specializace pokrývá celou škálu oblastí, především pak:

  • Smluvní agenda včetně vnitrostátních i mezistátních přestupů sportovců
  • Komplexní právní servis pro sportovce a sportovní kluby (např. příprava dokumentace související s jejich činností – hráčské smlouvy, živnostenská oprávnění, marketing a reklama, mediální práva, osobnostní práva)
  • Řešení sporů v souvislosti s rozhodnutími orgánů sportovních asociací, státní správy, soudů a rozhodčích řízení; disciplinární řízení
  • Problematika organizace sportovních akcí, včetně pracovněprávní a sporné agendy
  • Poradenství výrobcům a distributorům sportovního vybavení či výživy
  • Sponzoring, reklama a marketing
  • Obecné daňové otázky

Váš kontakt: Mgr. Bc. Pavel Vincík, partner

Klíčové kontakty

Vincík
Mgr. Bc. Pavel Vincík