Rodinné právo

V oblasti rodinného práva se naše kancelář především zaměřuje na:

  • Právní poradenství spojené s uzavřením manželství
  • Předmanželské smlouvy
  • Rozvodová řízení
  • Vypořádání společného jmění manželů
  • Řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem
  • Výživné

Více k nabízeným službám na www.rodinavpravu.cz