Pojistné právo

Naše advokátní kancelář poskytuje v oblasti pojišťovnictví poradenství mnoha pojistitelům a pojistníkům v České republice a na Slovensku, a to jak při transakcích, tak při výběru distribučních struktur, návrhu produktů nebo souvisejících regulačních a daňových záležitostí týkajících se životního, neživotního pojištění a zajišťovací činnosti.

V oblasti pojišťovnictví a penzijních fondů se zabýváme především:

  • vypracováním smluvní dokumentace (pojistné smlouvy, rámcové pojistné smlouvy, distribuční smlouvy, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky);
  • revizí obsahu pojistných smluv a pojistného plnění včetně konzultace před uzavřením smluv, posouzením obsahu v souvislosti, s již nastalou či očekávanou škodní událostí;
  • poskytnutím podrobné právní analýzy všech platných pojistných předpisů a podmínek a v případě uplatnění nároků na pojistné krytí a ochranu;
  • poradenstvím v oblasti regulatorních aspektů činnosti pojišťoven a zajišťoven, penzijních fondů, a dalších subjektů působících v této oblasti finančních služeb;
  • řešením regulatorních záležitostí také na straně pojišťovacích osob;
  • podporou vstupu evropských pojišťovacích společností na český a slovenský trh;
  • podporou při zavádění nových produktů, revizí smluvní dokumentace, a to včetně návaznosti na další služby poskytované třetími subjekty týkající se regulačních předpisů, občanského práva a daňových otázek;
  • zastupováním při vyjednávání specifických pojistných podmínek, zastupování v řízeních před dohledovým orgánem.