Ochrana osobních údajů & GDPR

V oblasti ochrany osobních údajů nabízíme právní poradenství v celém svém rozsahu, zejména pak klientům zajišťujeme:

  • kontrolu dodržování předpisů;
  • outsourcing;
  • zpracování dat v zahraničí prostřednictvím shared service centers;
  • vypracování pracovních a zákaznických smluv splňující požadavky na ochranu osobních údajů;
  • kompletní implementaci nového Nařízení GDPR.

V souvislosti s novým Nařízením, které nabývá účinnosti 25.5.2018, poskytujeme následující právní služby:

  • zaškolení zaměstnanců (v oddělení HR, IT, bezpečnosti, compliance);
  • komplexní audit, procesní analýzu stavu a GAP analýzu;
  • právní analýzu povinností a příslušné dokumentace;
  • implementaci, návrhy opatření, včetně interních předpisů a jiné dokumentace;
  • výkon externího pověřence, zprostředkování a zaškolení interního pověřence.

Mezi naši klientelu patří známé mezinárodní společnosti z různých oblastí podnikání, např. z odvětví automobilového průmyslu, letecké dopravy, bioterapie, farmacie, chemie, energetiky, biologického průmyslu, petrochemického průmyslu a zpracování zemního plynu, nemovitostí, software, IT, televizní či mediální produkce.