Mediace

Mediace je metoda mimosoudního řešení sporů za účasti třetí, nezávislé osoby – mediátora, která se v posledních letech začíná stále více rozvíjet i v České republice. Mediační řízení je strukturovaným procesem, v němž mediátor kvalifikovaně asistuje stranám ve vzájemné komunikaci tak, aby se jim podařilo dosáhnout smírného řešení sporu formou uzavření mediační dohody. Soudem schválená mediační dohoda je vykonatelným právním titulem. Výhodou mediace je její neformálnost a flexibilita.

Mediaci se v rámci kanceláře věnuje Mgr. David Vosol, M.B.A, mediátor zapsaný v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Klíčové kontakty

Vosol
Mgr. David Vosol M.B.A.