Kontrola zahraničních investic a zahraniční obchod

V oblasti kontroly zahraničních investic a zahraničního obchodu se naše advokátní kancelář specializuje především na:

  • Kontrola zahraničního obchodu a sankce ze strany EU a členských států
  • Poradenství v oblasti postupů přezkoumávání investic
  • Poradenství zahraničním investorům při nabývání podílů nebo změně kontroly v kritické infrastruktuře nebo chráněných odvětvích
  • Poradenství v oblasti vnitrostátních embarg, a dále embarg EU, OSN a OBSE