Insolvence, úpadek, restrukturalizace a preventivní restrukturalizace

V oblasti restrukturalizace a insolvence se naše advokátní kancelář zaměřuje především na:

 • zastupování věřitelů, dlužníků a insolvenčních správců ve všech fázích insolvence;
 • akvizice distressed assets;
 • poradenství dlužníkům a věřitelům při vypracování insolvenčních plánů a v řízené insolvenci;
 • napadání právních úkonů dlužníka;
 • přeshraniční insolvence;
 • zajištění pro případ insolvence a vyloučení z majetkové podstaty;
 • poradenství při akvizicích aktiv v rámci insolvenčního řízení;
 • poradenství při reorganizaci a restrukturalizaci společností.

V oblasti preventivních restrukturalizací podle slovenského zákona o řešení hrozícího úpadku (v České republice stále ve fázi projednávání) se naše advokátní kancelář zaměřuje především na:

 • právní poradenství při veřejných preventivních restrukturalizacích i neveřejných preventivních restrukturalizacích;
 • analýzu hrozícího úpadku a poradenství ohledně kroků dlužníka před zahájením preventivní restrukturalizace;
 • zpracování právních analýz podle zákona o řešení hrozícího úpadku;
 • zajišťování přípravy ekonomických analýz podle zákona o řešení úpadku ve spolupráci s renomovanými ekonomickými poradci;
 • koncepci plánu preventivní restrukturalizace a vypracování plánu preventivní restrukturalizace;
 • zastupování věřitelů v procesu preventivní restrukturalizace, zejména při jednáních s dlužníkem a ostatními věřiteli, ve věřitelském výboru a na schůzích věřitelů;
 • vypracování kvalifikované stížnosti podle zákona o řešení hrozícího úpadku.

Jaké jsou možnosti řešení finanční situace společnosti? Přečtěte si více v dokumentu preventivní_restrukturalizace.