Farmaceutické právo a zdravotnictví

Klientům z oblasti farmacie a zdravotnictví, nemocnicím, biotechnologickým společnostem či poskytovatelům aktivních na trhu s laboratorní technikou a diagnostikou či testováním poskytujeme již řadu let právní poradenství v této oblasti práva, a to v celé řadě záležitostí, včetně poradenství týkajícího se vědeckých objevů a s tím souvisejících obchodních příležitostí, zajištění a právního ošetření kapitálových investic, fúzí a akvizic a transakcí týkajících se převodu zdravotnických technologií a z odvětví Life Sciences.

Dále nabízíme právní poradenství v oblastech testování léčiv, ochrany dat farmaceutických společností a poskytovatelů zdravotnických služeb, práv a povinností pacientů, vzdělávacích institucí, pracovněprávního poradenství pro farmaceutické společnosti a poskytovatele zdravotnických služeb či speciální lékařské péče, výklad legislativy a zastupování při správním řízení v souvislosti s podnikáním v oblasti zdravotnictví a farmacie.

Naše členství v Life Science Practice Group, neformální síti zhruba 35 předních specializovaných evropských firem, stejně jako naše vztahy s mnoha dalšími odborníky nám umožňují podporovat naše klienty i v jiných jurisdikcích a pokrýt naše poradenství i v rámci EU a na mezinárodní úrovni.

V oblasti farmaceutického práva se naše kancelář zaměřuje především na:

  • regulaci cen;
  • regulaci reklamy na léčiva a doplňky stravy;
  • smluvní agendu;
  • aspekty farmaceutického práva z hlediska ochrany hospodářské soutěže;
  • import a export farmaceutik;
  • doplňky stravy;
  • nařízení o zdravotních pomůckách.

Klíčové kontakty

Vincík
Mgr. Bc. Pavel Vincík