Energetické právo

Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na:

 • poradenství v případech oddělování cen za elektřinu a plyn;
 • aplikace evropského energetického práva;
 • poradenství poskytované developerům, investorům a financujícím subjektům v souvislosti s plánováním, financováním a vývojem větrných a fotovoltaických elektráren;
 • smlouvy o připojení s příslušnými dodavateli;
 • poradenství poskytované místním a zahraničním developerům v souvislosti s jejich projekty a souvisejícím plánováním, financováním a sjednáváním smluv o nákupu energie s příslušnými dodavateli;
 • zastupování developerů v řízeních o výstavbě a v řízeních o vydání stavebního povolení na výstavbu větrných elektráren;
 • poradenství týkající se smluv na nákup energií.

V oblasti obnovitelných zdrojů se náš energetický tým soustředí zejména na:

 • akvizice projektů na míru;
 • smlouvy EPC a O&M;
 • smlouvy o připojení k elektrizační soustavě;
 • restrukturalizace projektových společností;
 • financování vlastního kapitálu;
 • úvěrové financování včetně krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a refinancování či zajištění úvěrů
 • úvěrové smlouvy a veškeré související zajišťovací smlouvy;
 • prodej a akvizice projektových společností připojených k elektrizační soustavě;
 • zastupování držitelů licencí ve sporech u Energetického regulačního úřadu;
 • poradenství v souvislosti s přijatými a plánovanými legislativními změnami omezujícími podporu OZE.