Daňové poradenství

Naše advokátní kancelář se zaměřuje především na:

 • národní a mezinárodní daňové plánování, strukturování daní v České republice a v zahraničí;
 • reorganizace společností a koncernů;
 • podnikové finance;
 • financování projektů;
 • strukturování fondů;
 • přípravu finančních výkazů;
 • daňová přiznání;
 • zdanění zahraničních pracovníků a otázky vysílání zaměstnanců;
 • účtování vnitropodnikových cen.

V rámci daně z příjmů právnických osob poskytujeme vedle transakčního poradenství (fúze a akvizice, převody samostatných aktiv, převody obchodních podílů) našim klientům i podporu při přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob.

 • Poradenství při přípravě a obecné informace k fungování svěřeneckých fondů
 • Asistence přípravě přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Zastupování v rámci daňového řízení – při daňové kontrole zaměřené na DPPO – fungování a oprávněnost daňových nákladů mobilního operátora
 • Daňové aspekty převodů a nájmů nemovitých věcí – nájemní smlouvy, změny provedené nájemcem, technické zhodnocení, atd.
 • Daňové plánování se zahraničním prvkem – asistence při správě zahraničních korporátních struktur – daňové aspekty související se založením a správou struktury, rozdělením zisku atd.
 • Obecné poradenství – fungování a účetní a daňové povinnosti organizační složky zahraniční společnosti v ČR
 • Fúze a akvizice – obecné poradenství při přípravě transakcí
 • Převody jednotlivých aktiv a obchodních podílů

Velká část naší činnosti je dále směřována do oblasti převodů a nájmu nemovitých věcí, vztahů mezi majiteli a nájemci a z nich vyplývajících otázek ohledně změn provedených na najatém majetku.

Na poli daně z přidané hodnoty jsou dotazy klientů stále častěji směřovány do oblasti převodů a nájmů nemovitých věcí. Jedná se především o:

 • Poradenství v souvislosti s developerskou činností
 • Poradenství v rámci přeměn obchodních korporací
 • Jednorázové transakce a daňové posouzení připravovaných obchodních smluv.

V oblasti daně z příjmů fyzických osob našim klientům poskytujeme poradenství zejména v souvislosti se zamezením dvojímu zdanění u osob, které mají příjmy z více zemí a kde je podstatné určení jejich osobní daňové pozice (daňového rezidentství). U této oblasti nejvíce řešíme zejména:

 • Zdanění příjmů daňových nerezidentů v ČR, zdanění příjmů jednatelů vyslaných k práci v ČR
 • Daň z nemovitých věcí / daň z nabytí nemovitých věcí
 • Zpracování daňových přiznání

Klíčové kontakty

Wajtr
Ing. Vítězslav Wajtr