Compliance and Corporate governance

V oblasti compliance & corporate governance se naše kancelář především zaměřuje na:

  • Navržení a implementaci compliance programu (především k minimalizaci rizika vzniku trestněprávní odpovědnosti společnosti, majetkových škod, poškození dobrého jména či uložení sankcí společnosti)
  • Smluvní zajištění chodu obchodní korporace (především smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů)
  • Vypracování vnitřních předpisů obchodních korporací v souladu s platnými zákony
  • Rozdělení práv a povinností mezi řídící osoby obchodních korporací