Pro bono

Jsme si vědomi významu a odpovědnosti spojené s výkonem právnické profese a chceme přispívat k pozitivním změnám ve společnosti, v níž žijeme. Z tohoto důvodu poskytujeme již řadu let právní poradenství charitativním organizacím, které se významně podílí na zlepšování životních podmínek různým způsobem znevýhodněných lidí jak v České republice, tak ve světě. Druhou oblastí, kterou se snažíme podporovat a nepřímo tak pomáhat rozvíjet, jsou mladá sportovní odvětví, ve kterých vidíme smysl. Jak podporu sportu, tak charitativní probono aktivity považujeme za samozřejmou součást naší práce.

logo wikimedia Podpora mladým sportovním odvětvím (florbal) Český florbal (ČF) je členský svaz organizace IFF a orgán, který organizuje florbal v Česku. Organizace vznikla v roce 1992 pod názvem Česká florbalová unie, když do Česka pronikl florbal ze severských zemí. O rok později bylo ČFbU uděleno členství v Mezinárodní florbalové federaci a v České unii sportu. V roce 2017 byla Česká florbalová unie z rozhodnutí valné hromady přejmenována na Český florbal. Naše právní kancelář poskytuje Českému florbalu právní poradenství od roku 2020.

logo wikimedia Wikimedia Česká republika je česká, nestátní, nezisková organizace a oficiální pobočka nadace Wikimedia Foundation v ČR, jejíž cílem je podpora a propagace svobodné tvorby a projektů Wikimedia Foundation (např. Wikipedie) na území České republiky. Organizuje akce, pomáhá v otázkách svobodných licencí, zprostředkovává komunikaci s autory svobodných materiálů a českých občanů s nadací Wikimedia Foundation.
Nadaci poskytujeme pro bono právní poradenství v oblastech autorského práva, ochrany osobních údajů či legislativních úprav EU směrnic.

logo ČSTPS ČSTPS (Český svaz tělesně postižených sportovců) vznikl v r. 1990 a navazuje na dlouholetou tradici organizovaného sportu tělesně postižených.
Bezplatné právní poradenství poskytujeme ČSTPS od r. 2005. Zastupovali jsme ČSTPS v medializované kauze týkající se jeho bezdůvodného vyloučení z Českého paralympijského výboru i obnovení jeho členství a s tím související kauze zákazu účasti všech českých handicapovaných sportovců na Paralympijských hrách v Londýně v roce 2012.

logo LIGHT FOR THE WORLD Organizace LIGHT FOR THE WORLD je evropskou konfederací, která pomáhá zajistit práva zejména nevidomým lidem a osobám se zrakovým či jiným postižením, žijícím v rozvojových zemích.
Bez nároku na odměnu pracujeme pro její rakouskou pobočku LICHT FÜR DIE WELT a rovněž pro českou pobočku SVĚTLO PRO SVĚT od jejího vzniku v roce 2007.

logo Nadace JUST CS Nadace JUST CS se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých sociálních nebo životních situacích, ze kterých si sami nemohou pomoci. Poskytuje příspěvky společnostem, které se zabývají péčí o potřebné a přidělení příspěvku jim pomůže ve zkvalitnění životních podmínek svěřených osob.
Naše právní kancelář poskytuje nadaci bezplatné právní poradenství od roku 2016.