Erik Vansáč

Erik Vansáč

PARALEGAL CZ

Erik Vansáč je paralegal v bpv BRAUN PARTNERS v Praze. Věnuje se právu obchodních společností a obchodnímu právu, veřejným zakázkám, insolvencím a právu nemovitostí.

Jazykové znalosti

Slovenština, čeština, angličtina


Vzdělání

Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně


Praxe

2022 - 2023 AK Petráš Rezek