Kontaktujte nás

bpv Braun Partners s.r.o.
Ovocný trh 8
CZ-110 00 Praha 1

tel.:(+420) 224 490 000
fax:(+420) 224 490 033

e-mail: prague@bpv-bp.com

www: www.bpv-bp.com, www.bpv-legal.com

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 128700

IČ: 27948994
DIČ: CZ27948994

bpv Braun Partners s.r.o., o.z.
Europeum Business Center
Suché mýto 1
SK-811 03 Bratislava

tel.:(+421) 233 888 880

e-mail: bratislava@bpv-bp.com

www: www.bpv-bp.com, www.bpv-legal.com

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Po, vložka 1683/B

IČ: 36862207
DIČ: 4020244250
IČ DPH: SK4020244250

Profesní označení a příslušná komora
Někteří partneři bpv Braun Partners s.r.o. jsou oprávněni k výkonu advokacie také ve Spolkové republice Německo. Tam jsou členy advokátní komory Mnichov a Düsseldorf.

Kontakt:
Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk München
Tal 33
80331 München
www.rak-muenchen.de

Rechtsanwaltskammer Düsseldorf
Freiligrathstraße 25
40479 Düsseldorf
www.rechtsanwaltskammer-duesseldorf.de

Kromě toho jsou někteří partneři jako advokáti členy české a/nebo slovenské advokátní komory.

Kontakt:
www.cak.cz
www.sak.sk

Legislativa upravující výkon povolání
Pro německé advokáty je rozhodná následující legislativa upravující výkon jejich povolání: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) Berufsordnung (BORA) Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE). Kromě toho platí česká, popř. slovenská pravidla vztahující se k výkonu advokacie.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů