Farmaceutický priemysel a zdravotníctvo

Poskytujeme rozsiahlu právnu podporu slovenským a zahraničným klientom podnikajúcim v oblasti zdravotníctva pri ich obchodných aktivitách, a to ako v otázkach súkromného práva, tak aj v otázkach štátnej regulácie.

Zameriavame sa predovšetkým na:

 • kompletné due diligence a prípravu zmluvnej dokumentácie pri kúpe a predaji podnikov z farmaceutickej, medicínsko-technickej, laborátórnej a nemocničnej oblasti;
 • právnu podporu pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za škodu;
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom a stiahnutím výrobku z trhu;
 • poradenstvo v oblasti nových foriem predaja liekov, najmä predaja liekov cez internet, vypracovávanie kompletnej zmluvnej dokumentácie;
 • ochranu hospodárskej súťaže;
 • doplnky výživy;
 • ochranu duševného vlastníctva, falšovanie liekov;
 • zmluvy F&E;
 • utajovanie vývoja nových liekov vo všetkých fázach testovania ich kvality;
 • zmluvy o uskutočnení klinického skúšania liečiv;
 • zamestnanecké vynálezy, problematiku pracovného času;
 • odbytové formy zohľadňujúce právne aspekty ochrany hospodárskej súťaže;
 • reklamu farmaceutík a zdravotníckych produktov;
 • povolenia na obchodovanie s farmaceutikami a samotný obchod s farmaceutikami v rámci EÚ;
 • cenotvorbu;
 • ochranu hospodárskej súťaže;
 • školenia zamerané na splnenie podmienok stanovených právnymi predpismi;
 • zastupovanie v tendroch a v konaniach o opravných prostriedkoch;
 • zastupovanie klientov v konaniach vedených pred príslušnými úradmi, Radou pre reklamu, etickými komisiami, súdmi a rozhodcovskými súdmi v Českej a Slovenskej republike, sprostredkovanie zastúpenia klientov v zahraničí.

Klúčový kontakt/y

Novinky

24.1.2019
Aj stratený list môžu pokladať úrady za doručený! …čítať ďalej

22.1.2019
Kto tento rok povýšil v advokácii? …čítať ďalej

15.1.2019
Vyhrážaval som sa šéfovi, môže ma za to vyhodiť? …čítať ďalej

14.1.2019
Nová povinnosť voči úradu verejného zdravotníctva …čítať ďalej

10.1.2019
Zriadenie vecného bremena uloženia inžinierskej siete …čítať ďalej

 

Tento web používa na poskytovanie služieb a k analýze návštevnosti súbory cookies. Návštevou nášho webu s ich použitím súhlasíte. ... zobraziť podrobnosti

Už nezobrazovať ×